فروشگاه

Steiner analysis

اولین آنالیز مدرن بود در این آنالیز الگوی ارتباط بین اندازه ها مهم بود نه خود اندازه ها. او از آنالیز خود در طرح درمان استفاده کرد. منبع: https://jamilian.net/

McNamara analysis

تجزیه و تحلیل McNamara متغیرهای مختلفی را شامل می شود: دندان به دندان ، دندان به فک؛ فک به فک؛ و آرواره به پایه جمجمه. این تجزیه و تحلیل ترکیبی از عناصر رویکردهای ریکت و ...

ساندی بیت sunday bite

ساندی بیت زمانی است که کسی که دارای فک فوقانی برجسته تر است ، چانه (فک پایین) را به جلو خم می کند تا فک فوقانی کمتر برجسته به نظر برسد. در هنگام بسته شدن ...

معیارهای زیبایی بینی و صورت

قرینگی صورت: (Facial Symmetry): در اکثریت قریب به اتفاق افراد دو طرف صورت کاملاً با هم قرینه نیستند، یعنی شکل هر ۲ ابرو،‌ هر ۲ چشم و یا دو طرف گوشه لب اگر با موشکافی ...

پروتروژن دندانی

بیرون زدگی دندان ها یا جلو بودن دندان ها در دو فک در این شکل از بی نظمی دندانی به علت کمبود فضا دندان های دائمی بیمار در قوس بزرگتری قرار گرفته و به طور ...

Tooth size discrepancy

اختلاف اندازه دندان (TSD) در مواردی وجود دارد که دندانهای فک بالا و فک پایین با یکدیگر مطابقت ندارند. TSD های قدامی شامل شش دندان قدامی است A tooth size discrepancy (TSD) exists when the ...

harvold analysis هارولد

این تجزیه و تحلیل توسط Egil Peter Harvold در سال 1974 تهیه شده است. این تجزیه و تحلیل استانداردهای لازم را برای اندازه گیری فک بالا و فک ایجاد کرده است. تفاوت اندازه ، ناسازگاری ...

Points employed in the cephalometric

Points employed in the cephalometric analysis. 1. Glabella (G): most anterior point on the soft tissue contour of the forehead. 2. Soft tissue nasion (N9): most posterior point on the soft tissue contour on the ...

Anterior Nasal Spine (ANS)

یک استخوانی در جمجمه است که به عنوان یک نقطه در سفالومتری عمل می کند.

باکال کوریدور Buccal corridor

باکال کوریدور بیشتر توسط متخصصان ارتودنتیست به عنوان فضای منفی موجود بین دندانهای خلفی فک بالا و گوشه دهان در هنگام لبخند که به عنوان یک فضای سیاه یا تاریکی ظاهر می شود ، مورد ...