فروشگاه

بیوشیمی مصور هارپر ۲۰۱۸ ویرایش ۳۱

معرفی کتاب بیوشیمی هارپر ۲۰۱۸ ویرایش ۳۱ کتاب بیوشیمی مصور هارپر ۲۰۱۸ آخرین نسخه و یکی از مطرح ترین کتب درسی برای دانشجویان پزشکی، داروسازی و علوم پایه برای مطالعه درس بیوشیمی می باشد. بیوشیمی ...

جنین شناسی پزشکی لانگمن ۲۰۱۹ ویرایش ۱۴

کتاب جنین شناسی لانگمن (langman medical embryology)، کتابی بسیار ارزشمند در زمینه بارداری و روانشناسی و مراحل تکامل جنین شامل گامتوژنز تا امبریوژنز می باشد و بسیاری از دانشجویان علوم پایه و حتی متخصصین زنان ...

میکروب شناسی پزشکی جاوتز ۲۰۱۹ ویرایش ۲۸

معرفی کتاب میکروبیولوژی پزشکی جاوتز کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز ۲۰۱۹ (Jawetz Medical Microbiology) یکی از معتبرترین منابع در حیطه علوم میکروب شناسی و بیماری های عفونی است. این کتاب که به طور منظم توسط نویسندگان به روز شده ...

میکروب شناسی پزشکی مورای ۲۰۲۱ ویرایش نهم

میکروب شناسی پزشکی مورای ۲۰۲۱ ویرایش نهم کتاب میکروب‌شناسی پزشکی مورای، کتابی بسیار ارزشمند در حوزه میکروب‌شناسی (باکتری‌شناسی، ویروس‌شناسی، قارچ‌شناسی و انگل‌شناسی) است که در کنار سایر کتاب‌های میکروب‌شناسی نظیر کتاب جاوتز توانسته است جایگاه مناسبی را ...