Tooth size discrepancy

Tooth size discrepancy

اختلاف اندازه دندان (TSD) در مواردی وجود دارد که دندانهای فک بالا و فک پایین با یکدیگر مطابقت ندارند. TSD های قدامی شامل شش دندان قدامی است

A tooth size discrepancy (TSD) exists when the maxillary and mandibular teeth are not in proportion with each other . Anterior TSDs involve the six anterior teeth whereas overall TSDs relate to all teeth excluding second permanent and third molars

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

تراتوژن Teratogenesis

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

لایه‌زایی Gastrulation

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
57
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
47
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
17