نام گذاری دیوارهای تراش آمالگام زاویه ها و لاین آنگل ها

نام گذاری دیوارهای تراش آمالگام زاویه ها و لاین آنگل ها

محل تماس دو دیواره به یکدیگر خطری ایجاد می کند که لاین آنگل نامیده می شود لاین آنگل از نام آن دو دیواره نامگذاری می شود

همچنین در انتخاب هر زاویه در حفره تراشیده شده از نام 3 دیواره تشکیل دهنده آن نقطه استفاده می شود

دیواره ها در تراش آمالگام

لاین آنگل و پویت ها در دندان خلفی

لاین آنگل و پونت ها در دندانهای قدامی

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

اکسپوژر دندان

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده

white spot

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

پونتیک Pontic

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
57
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
47
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
17