فروشگاه

Linear gingival erythema

اریتم لثه ای خطی (LGE) یک اختلال پریودنتال است . در ابتدا تصور می شد كه LGE مستقیماً با HIV همراه است ، و به این ترتیب لثه مرتبط با HIV (HIV-G) خوانده می شد. تحقیقات بعدی تأیید کرد که LGE در بیماران با نقص ایمنی HIV نیز وجود دارد ، و به این ترتیب تغییر نام داده شد

LGE به بافت نرم پریودنتیم محدود است ، به عنوان یک خط قرمز 2-3 میلی متر در عرض مجاور حاشیه لثه آزاد ظاهر می شود و منشاء قارچی دارد. اگرچه بر خلاف بیماری پریودنتال معمولی ، LGE با افزایش سطح پلاک دندانی ارتباط معنی داری ندارد.

شیوع LGE ناشناخته است و هیچ درمان شناخته شده ای وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید