فروشگاه

WBC

White Blood Cell گلبول سفید خون ، leucocytes ، لئوکوسیت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.