G-protein coupled receptor

G-protein coupled receptor

G-protein coupled receptor به کموکاین ها واسطهای لیپیدی (فاکتور فعال کننده پلاکت ها، پروستاگلندین E2 و لوکوترین B4) یا پروتئین های باکتری ها متصل می شوند و سبب ارتشاح لکوسیتها و تولید باکتریسیدال می شود. دو نوع رسپتور به عنوان جزئی از پاسخ ایمنی ذاتی در فعال کردن فاگوسیتوز و بلعیدن میکروب ها دخیل هستند 1-G-protein coupled receptor و 2- Toll-like receptors(TLRs)

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

سرکوب سیستم ایمنی

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

هیپوفیز Pituitary gland

4
دقیـقه مطالعه
مشاهده

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
56
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
47
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
17