گلومرولونفریت Glomerulonephritis

گلومرولونفریت Glomerulonephritis

 نوعی بیماری کلیوی (معمولاً هردو کلیه باهم) است که مشخصهٔ آن التهابگلومرولها، یا رگ‌های خونی کوچک در کلیه‌ها می‌باشد. این حالت ممکن است همراه یا بدونهماچوری (وجود خون در ادرار) و پروتئینوری (وجود پروتئین در ادرار) باشد. بیماری به عنوان یک سندرم نفروتیک، سندرم نفریتیک، نارسایی حاد یا مزمن کلیوی عارض می‌گردد. تشخیص الگوی گلومرونفریت(GN) مهم است، زیرا نتایج و درمان در انواع مختلف دارای تفاوت خواهدبود.علل اولیه آنهایی هستند که به خود کلیه مربوط هستند، در حالی که علل ثانویه با برخی عفونت‌ها (باکتریایی، ویروسی یا انگلی پاتوژن)، مواد مخدر، اختلالات سیستمیک یا دیابت در ارتباط است

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

Anterior Nasal Spine (ANS)

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

سرکوب سیستم ایمنی

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

کلوئید Colloid

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده