کنتراندیکاسیون contraindications

کنتراندیکاسیون contraindications

کنترااندیکاسیون وضعیت خاصی است که در آن دارو، روش یا جراحی نباید استفاده شود زیرا ممکن است برای فرد مضر باشد.

دو نوع منع مصرف وجود دارد:

  • منع مصرف نسبی: به این معنی است که هنگام استفاده از دو دارو یا روش با هم باید احتیاط کرد. (در صورتی که فواید آن بیشتر از خطر باشد، انجام این کار قابل قبول است.)
  • منع مصرف مطلق: به این معنی است که رویداد یا ماده ای می تواند یک وضعیت تهدید کننده زندگی ایجاد کند. از روش یا دارویی که در این دسته قرار می گیرد باید اجتناب شود.
درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

کورنئوسیت

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده