مزانشیم Mesenchyme

مزانشیم Mesenchyme

نوعی بافت همبند سست تمایز نیافته است که عمدتا از مزودرم (میانپوست) و گاهی برخی از آنها از لایه های جوانه (germ layers: یکی از طبقات سلول ابتدایی جنین پس از تکمیل مرحله ی گاسترولا) مشتق می شود.

در جنین شناسی ، نوعی از بافت همبند است که بیشتر در هنگام رشد جنین یافت می شود. این ماده عمدتاً از ماده زمینی با سلول یا الیاف کمی تشکیل شده است.

Tooth
درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

واسکولیت

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

اپاندیم

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده