لاین آنگل در حفره – line angle

لاین آنگل در حفره – line angle

Schematic representation (for descriptive purpose) illustrating<br>tooth preparation line angles and point angles. Line angles are distofacial<br>(df), faciopulpal (fp), axiofacial (af), faciogingival (fg), axiogingival (ag),<br>linguogingival (lg), axiolingual (al. axiopulpal (ap), linguopulpal (lp), distolingual (dl. and distopulpal (dp). Point angles are distofaciopulpal<br>(dfp), axiofaciopulpal (afp), axiofaciogingival (afg), axiolinguogingival<br>(alg), axiolinguopulpal (alp), and distolinguopulpal (dip).
درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

پونتیک Pontic

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده

فک بالا

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
61
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
48
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
19