فاکتور رشد مشتق از پلاکت Platelet-derived growth factor (PDGF)

فاکتور رشد مشتق از پلاکت Platelet-derived growth factor (PDGF)

فاکتور رشد مشتق از پلاکت یکی از فاکتورهای رشد با ساختاری پروتئینی است. این پروتئین‌ها در رشد و متابولیسم سلولهای زیادی دخیل هستند و نوعی سیتوکین هستند.

کارکرد

این فاکتور رشد در رشد سلول‌های مزانشیمال مؤثر است مانند سلول‌های عضلات صاف و سلول‌های گلیال.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

luxation دررفتگی

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

سلول کشنده طبیعی

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
56
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
47
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
17