فروشگاه

سیتوکراتین

سیتوکراتین ها (Cytokeratin) پروتئین های کراتین هستند که در اسکلت سلولی داخل سیتوپلاسمی بافت اپیتلیال یافت می شوند. آنها یک مؤلفه مهم از رشته های میانی هستند که به سلول ها در مقاومت در برابر استرس مکانیکی کمک می کنند. بیان این سیتوکراتین ها در سلول های اپیتلیال تا حد زیادی مختص ارگان ها یا بافت های خاص است. بنابراین آنها از نظر بالینی برای شناسایی سلول منشا تومورهای مختلف انسانی استفاده می شوند.

انواع

دو نوع سیتوکراتین وجود دارد: سیتوکراتین های نوع اسیدی I و سیتوکراتین های نوع اصلی یا خنثی II. در هر گروه ، سیتوکراتین ها به ترتیب کاهش اندازه ، از وزن مولکولی کم (LMWCKs) گرفته تا وزن مولکولی بالا (HMWCKs) شماره گذاری می شوند. سیتوکراتین ها معمولاً در جفت های هتودریمریک زیر واحد های اسیدی و با اندازه مشابه یافت می شوند.

سیتوکراتین 4
اپیتلیوم سنگفرشی غیر کراتینیزه ، از جمله قرنیه و اپیتلیوم انتقالی
سیتوکراتین 7
زیر گروه اپیتلیوم غده و تومورهای آنها
اپیتلیوم و کارسینوم انتقالی
سیتوکراتین 8
اپی تلیای غده ای دستگاه های گوارشی، تنفسی و ادراری ، هم سلول های غدد درون ریز و هم اگزوکرین ، و هم سلول های مزوتلیال
آدنوکارسینوما نشات گرفته از موارد فوق
سیتوکراتین 10
اپیتلیوم طبقه بندی شده کراتینه شده
سرطان سلول سنگفرشی
سیتوکراتین 13
اپیتلیوم سنگفرشی غیر کراتینه شده ، به جز قرنیه
سیتوکراتین 14
لایه پایه اپیتلیوم طبقه بندی شده و ترکیبی
سیتوکراتین 18
اپی تلیای غده ای دستگاه گوارش ، تنفسی و دستگاه ادراری ، سلولهای غدد درون ریز و اگزوکرین و سلولهای مزوتلیال
آدنوکارسینوما نشات گرفته از موارد فوق
سیتوکراتین 19
اپیتلیا از نوع غده ای
سرطان
با سلولهای کبدی و کارسینوم سلولهای کبدی واکنش نشان نمی دهد

سیتوکراتین 20
اپی تلیای غده ای. حلقه امضا / سلولهای شفاف گرد
تومور استروماي GI (Krukenberg)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *