فروشگاه

سلولهای پلوری پوتنت

سلولهای بنیادی پلوری پوتنت سلولهای اصلی هستند. آنها قادر به ساختن سلول ها از هر سه لایه اصلی بدن هستند ، بنابراین می توانند هر سلول یا بافتی را که بدن برای ترمیم خود نیاز دارد تولید کند. این خاصیت (pluripotency) نام دارد.

سلولهای پلوری پوتنت می توانند باعث ایجاد همه سلولهای تشکیل دهنده بدن شوند اما سلولهای مولتی پوتنت می توانند به بیش از یک نوع سلول تبدیل شوند ، یعنی از سلولهای مولتی پوتنت محدودتر هستند. سلولهای بنیادی بزرگسالان (adult stem cells) و سلولهای بنیادی بند ناف (cord blood stem) سلولهای مولتی پوتنت محسوب می شوند

دیدگاهتان را بنویسید