فروشگاه

سلولهای مولتی پوتنت

سلولهای بنیادی مولتی پوتنت( Multipotent ) سلولهایی هستند که قابلیت تبدیل به چندین نوع سلول تخصصی در یک بافت یا ارگان خاص را دارند ،همچنین توانایی تجدید خودشان را دارند.

سلولهای پلوری پوتنت می توانند باعث ایجاد همه سلولهای تشکیل دهنده بدن شوند اما سلولهای مولتی پوتنت می توانند به بیش از یک نوع سلول تبدیل شوند ، یعنی از سلولهای مولتی پوتنت محدودتر هستند. سلولهای بنیادی بزرگسالان (adult stem cells) و سلولهای بنیادی بند ناف (cord blood stem) سلولهای مولتی پوتنت محسوب می شوند

دیدگاهتان را بنویسید