سلولهای بنیادی مزانشیمی

سلولهای بنیادی مزانشیمی

سلولهای بنیادی مزانشیمی(Mesenchymal stem cell) سلولهای استرومایی مولتی پوتنت هستند که می توانند در انواع مختلف سلول از جمله استئوبلاستها (سلولهای استخوانی) ، سلولهای کندروسیت(سلولهای غضروفی) ، میوسیتها (سلولهای ماهیچه ای) و سلولهای آدیپوسیت(سلولهای چربی ) تمایز یابند

تعریف

مزانشیم (MSC) بافت همبند جنینی است که از مزودرم حاصل می شود و به بافت خونساز و پیوندی متمایز می شود ، در حالی که سلولهای بنیادی مزانشیمی قابل تمایز به hematopoietic cells نیستند
سلولهای استروما سلولهای بافت همبند هستند که ساختار حمایتی را تشکیل می دهند
این اصطلاح شامل سلولهای مولتی پوتنت مشتق شده از سایر بافتهای غیر مغز استخوان مانند جفت ،umbilical cord blood ، بافت چربی ، عضله ، corneal stroma یا پالپ دندان است.

مورفولوژی

سلولهای بنیادی مزانشیمی دارای بدن سلول شامل یک هسته بزرگ و گرد با هسته برجسته است که توسط ذرات کروماتین ریز پراکنده احاطه شده و ظاهری شفاف به هسته می دهد. باقیمانده بدن سلول حاوی مقدار کمی دستگاه Golgi ، رتیکولول خشن آندوپلاسمی خشن ، میتوکندری و polyribosomes است. سلول ها ، که دراز و نازک هستند ، به طور گسترده پراکنده شده اند و ماتریکس خارج سلولی مجاور توسط تعداد کمی از فیبرهای رتیکولر محاصره شده است اما از انواع دیگر فیبرهای کلاژن عاری است.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

هایپرپلازی Hyperplasia

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده