فروشگاه

ریزرشته

ریزرشته‌ها (Microfilament) یا رشته‌های اکتین، باریکترین رشته‌های چارچوب سلول هستند. ریزرشته‌ها از پلیمر ها خطی پروتئینی به نام اکتین ساخته شده‌اند که بسیار خمش‌پذیر و نسبتاً سخت و نیرومند می‌باشند

دیدگاهتان را بنویسید