دستگاه ایمنی

دستگاه ایمنی

دستگاه ایمنی یا سیستم ایمنی بخشی از بدن است که سلول‌ها و مولکول‌های خودی را از بیگانه مثل میکروبها شناسایی میکند و آنهارا از بین می برد یا بی‌خطر می کند. گاهی به دلیل تشابه آنتی‌ژن، سلول‌های خودی با غیرخودی سیستم ایمنی به سلول‌های خودی حمله می‌کند. (بیماری‌های خودایمنی)

مکانیسم دفاعی

بدن با دو روش دفاع غیر اختصاصی و دفاع اختصاصی عوامل بیماری‌زا و بیگانه را از بین می‌بردیا بی خطر می کند و مانع بروز بیماری می‌شود.

دستگاه ایمنی ذاتیدستگاه ایمنی تطبیقی
پاسخ غیراختصاصیپاسخ اختصاصی به عامل بیماریزا و آنتی‌ژن
فوراً تماس به حداکثر پاسخ منجر می‌شودوجود تأخیر بین تماس و حداکثر پاسخدارای اجزای ایمنی سلولی و ایمنی هومورال
بدون حافظه ایمونولوژیکایجاد حافظه ایمنولوژیک پس از مواجهه
در تمام جاندارانفقط در مهره‌داران

قسمتهای اصلی سیستم ایمنی بدن عبارتند از:

  • گلبول های سفید خون.
  • آنتی بادی
  • سیستم مکمل
  • سیستم لنفاوی.
  • طحال.
  • مغز استخوان.
  • تیموس
درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

جزایر خون

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده

سرین پروتئاز

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده