خط وسط دندانها یا میدلاین Midline

خط وسط دندانها یا میدلاین Midline

میدلاین(Midline) به خط متقارنی گفته می شود که دندان های فک بالا و فک پایین را به دو قسمت تقسیم میکند.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

ترن آور turn over

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

کموتاکسی Chemotaxis

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده