ترومای دندانی

ترومای دندانی

تروماي دنداني به آسیب دندانها و پريودنتيوم و همچنين بافت هاي نرم اطراف مانند لب ، زبان و غيره اشاره دارد. مطالعه در مورد آسيب هاي دنداني را تراماتولوژی دنداني مي نامند. آسیب دیدگی دندان در دندانهای دائمی در مقایسه با دندانهای شیری شایع تر است و معمولاً دندانهای جلوی فک فوقانی را درگیر می کند.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

میسل Micelle

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

گرانولوما پیوژن

3
دقیـقه مطالعه
مشاهده

بافت ماهیچه‌ای

3
دقیـقه مطالعه
مشاهده