فروشگاه

اپیتلیوم مینای کاهش یافته reduced enamel epithelium

اپیتلیوم مینای دندان کاهش یافته ، که گاهی اوقات به عنوان اپیتلیوم دندانی کاهش یافته نیز گفته می شود ، روی دندان در حال توسعه قرار دارد و توسط دو لایه تشکیل می شود: یک لایه از سلول های آملوبلاست(که از IEE در مراحل تکامل متمایز شده اند) و لایه مجاور سلول های کوبوئیدی (اپیتلیوم مینای خارجی) از dental lamina. از آنجایی که سلولهای اپیتلیوم کاهش یافته مینای دندان تخریب می شوند ، دندان به تدریج با بیرون آمدن در دهان ظاهر می شود. تخریب اپیتلیوم مینای کاهش یافته نیزبه واسطه اتصال اولیه اپیتلیال به دندان است که به آن اپیتلیوم اتصالی(junctional epithelium) گفته می شود.

اپیتلیوم مینای کاهش یافته شامل موارد زیر است:

دیدگاهتان را بنویسید