اورجت (Overjet)

اورجت (Overjet)

این مشکل با جلو آمدگی بیش از حد دندان های پیشین بالا نسبت به دندان های پایین مشخص می شود. عامل آن می تواند عدم تعادل فک بالا و پایین نسبت به هم، عدم هماهنگی قوس های دندانی، بیرون زدگی دندان های جلوی بالا، نبود برخی از دندان های پایین و یا ترکیبی از این موارد باشد.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

اجزاء دندان

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

بیوفیلم

7
دقیـقه مطالعه
مشاهده