انتساب تصادفی Random assignmentRandom assignment

انتساب تصادفی Random assignmentRandom assignment

انتساب تصادفی یا جانشینی تصادفی یک روش آزمایشی برای اختصاص موضوع به رفتارهای مختلف است. بینش پسین انتساب تصادفی اینست که با تصادفی‌شدن رفتار انتساب، گروهی که بدان رفتارهای مختلفی نسبت‌داده می‌شود، تقریباً برابر خواهد شد و در نتیجه هر تأثیری که بین رفتار گروه‌ها مشاهده شود، می‌تواند به تأثیر رفتار مربوط باشد و خاصیت موارد موجود در گروه نیست

  • قدم اول: با مجموعه‌ای از نمونه‌ها کار را آغاز کنید. مثلاً ۲۰ نفر.
  • قدم دوم: روشی برای انتساب تصادفی تعبیه کنید که کاملاً مکانیکی باشد (مثلاً پرتاب سکه).
  • قدم سوم: به یک گروه موضوعاتی با «سربرگ» اختصاص دهید: گروه کنترل. موضوع «خطوط» را به گروه دیگر اختصاص دهید: گروه آزمایش.
درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

نئوپلاسم

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

گرانولوسیتوپنی

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده