IVDU چیست؟

IVDU چیست؟

مصرف کنندگان مواد مخدر داخل وریدی (IVDU) بیمارانی هستند که داروهای تفریحی، معمولاً هروئین، به خود تزریق می کنند.

همچنین به عنوان سوء مصرف کنندگان مواد داخل وریدی (IVDA) شناخته می شود

اگرچه بسیاری از عوامل دیگر از جمله کوکائین، مواد افیونی تجویزی و متامفتامین اغلب تزریق می شوند.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

ترومبوزیس

4
دقیـقه مطالعه
مشاهده

همانژیوبلاست

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

لنفوپوئیزیس

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده