الیاف لثه و پریودنتال لیگامنت

الیاف لثه و پریودنتال لیگامنت

الیاف پریودنتال

الیاف پریودنتال  دندان را به استخوان آلوئل متصل می کند ، مهمترین الیاف پریودنتال principal fibers هستند.اصلیترین جزء PDL (لیگامنتهای متصل کننده دندان به بافتهای اطراف دندان) هستند جنس آنها از کلاژن است الیاف شارپی اولین الیاف مدفون در پریودنشیوم (بافتهای اطراف دندان) هستند.آنها قسمت انتهایی principalfibers هستند که به سمنتوم و استخوان وارد شده اند و با پروتئینهای غیر کلاژنه آنها ارتباط دارند.

الیاف لثه

1  Dentogingival

–  Coronal

–  Horizontal

–  Apical

2  Alveologingival

3  Interpapillary

4  Transgingival

5  Circular, semicircular

6  Dentoperiosteal

7  Transseptal

8  Periosteogingival

9  Intercircular 

10 Intergingival

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

آبسه دندان

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

سرین پروتئاز

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

چرخه سلولی

5
دقیـقه مطالعه
مشاهده

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
60
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
47
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
18