الگوهای ملکولی وابسته به پاتوژن Pathogen-associated molecular patterns به‌اختصار PAMPs

الگوهای ملکولی وابسته به پاتوژن Pathogen-associated molecular patterns به‌اختصار PAMPs

الگوهای ملکولی وابسته به پاتوژن ملکول‌هایی هستند که با گروهی از عوامل بیماری‌زا در ارتباط بوده و توسط دستگاه ایمنی ذاتی شناسایی می‌شوند. در واقع این الگوهای، موتیف‌های ملکولی کوچکی هستند که شکل‌شان همواره در درون رده‌های مختلف میکروبی حفظ شده‌است.

این ملکول‌ها توسط گیرنده‌های تی.ال. آر (TLRs) و همچنین گیرنده شناسایی الگو (PRRs)، هم در گیاهان و هم در حیوانات، ردیابی و شناسایی می‌شوند.

طیف وسیعی از انواع ملکول‌ها می‌توانند نقش این گیرنده‌ها را ایفا کنند که از آن میان، می‌توان به گلیکان و گلیکوکونژوگه‌ها اشاره کرد.

الگوهای ملکولی وابسته به پاتوژن (PAMPs)، دستگاه ایمنی ذاتی را فعال کرده و میزبان را در برابر عفونت‌ها، از طریقِ شناسایی ملکول‌های غیرخودی، حفظ می‌کنند. لیپوپلی ساکارید باکتری‌ها یا همان آندوتوکسین‌ها که در دیوارهٔ سلولی باکتری‌های گرم-منفی یافت می‌شوند،یکی از رده‌های اولیهٔ PAMPs محسوب می‌شوند.

<a href="https://link10.ir/antigen-presenting-cell-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c%e2%80%8c%da%98%d9%86/">APC</a>
درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

اریتما

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

اتصال دزموزوم

3
دقیـقه مطالعه
مشاهده

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
61
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
48
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
19