Wits analysis

Wits analysis

ارزیابی “Wits” یک روش ساده از ناسازگاری فک است که به وسیله آن می توان شدت یا درجه دیسپلازی فک را در فیلم سفالومتریک اندازه گیری کرد. این روش شامل ترسیم عمود از نقاط A و B به ترتیب در فک بالا و فک پایین بر روی صفحه اکلوزال است.

در این آنالیز خطوط BO یک میلیمتر یا کمتر جلوتر از AO است.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

ستون مهره‌ها

4
دقیـقه مطالعه
مشاهده

آنژیوگرافی

4
دقیـقه مطالعه
مشاهده

آکسون

3
دقیـقه مطالعه
مشاهده

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
61
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
48
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
19