removable partial denture (RPD) پروتز متحرک پارسیل

removable partial denture (RPD) پروتز متحرک پارسیل

پروتزها زمانی استفاده می شوند که بیمار تعدادی از دندانهای خود را از دست داده باشد. پروتزهای دندانی به دو صورت ثابت و متحرک هستند و بنابر درخواست بیمار و همچنین تشخیص متخصص دندانپزشکی زیبایی و ترمیمی استفاده می شوند. در این میان می توان از پروتزهای پارسیل نام برد که شامل چندین دندان جایگزین است. این دندانها بوسیله یک پایه به هم متصل می شوند. رنگ پایه نیز شباهت زیادی به لثه دارد. پروتزهای پارسیل با استفاده از گیره های فلزی که موجب استحکام آنها در دهان بیمار می شود، همانند دندانهای طبیعی عمل می کنند. یکی از مزایای آنها نیز پنهان ماندن از دید دیگران است. همین عامل موجب شده تا بسیاری از بیماران از روش پروتز پارسیل استفاده کنند. در برخی مواقع نیز برای طبیعی تر شدن دندانها می توان از روکش استفاده کرد.

پروتز متحرک پارسیل بیشتر زمانی استفاده می شود که امکان نصب پروتزهای ثابت در دهان بیمار نباشد

درباره این مطلب نظر دهید !