RANKL

RANKL

Receptor activator of nuclear factor kappa-Β ligand (RANKL) یا TNF-related activation-induced cytokine به عنوان یک پروتئین غشایی نوع II شناخته می شود و عضوی از خانواده فاکتور نکروز تومور (TNF) است. RANKL در سیستم ایمنی بدن و کنترل بازسازی استخوان ها اثرگذار است.

RANKL یک تنظیم کننده آپوپتوز و یک لیگاند برای گیرنده RANK است و تکثیر سلولی را با تغییر سطح پروتئین های Id4 ، Id2 و cyclin D1 کنترل می کند. RANKL در بافت ها و اندام های مختلفی بیان شده است از جمله: عضله اسکلتی ، تیموس ، کبد ، روده بزرگ ، روده کوچک ، غده فوق کلیه ، استئووبلاست ، سلول های اپیتلیال غده پستانی ، پروستات و لوزالمعده. تغییر سطح غلظت RANKL در چندین اندام ، اهمیت RANKL در رشد بافت (بخصوص رشد استخوان) و عملکردهای ایمنی بدن تأیید شده است

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

پردنتین Predentin

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

اوکسی متازولین

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده