فروشگاه

pulp پالپ

 به رگ‌ها و اعصاب دندان گفته می‌شود. به حفره مرکزی در تاج دندان، اتاق پالپ گفته می‌شود. مجرای ریشه دندان را نیز کانال می‌نامند. در حالت عادی مغز دندان زنده و فعال است ولی پوسیدگی‌ها و آزردگی‌های رگ‌ها و عصب‌ها باعث درد و سرانجام مرگ مغز دندان می‌شود.

هنگامی که مغز دندان به هر علتی دچار آزردگی شدید شد درمان ریشه دندان ضرورت پیدا می‌کند.

نواحی مختلف پالپ تمایز یافته از محیط به داخل

1-لایه ادنتوبلاست

2-ناحیه کم سلول (Weil)

3- ناحیه پر سلول (Cell rich zone)

4- ناحیه مرکزی پالپ (Pulp Core) که حاوی فیبروبلاست و شاخهای اعصاب و عروق است

One thought on “pulp پالپ

  1. بازتاب: مینای دندان -

دیدگاهتان را بنویسید