فروشگاه

درسنامه پریودنتیکس برای دانشجویان دندان پزشکی

تخفیف!

تومان7,000

توضیحات

درسنامه پریودنتیکس برای دانشجویان دندان پزشکی

 

گفتار اول: واژه شناسی
گفتار دوم: ارزیابی بیماری های سیستمیک
گفتار سوم: لثه سالم و بیمار
گفتار چهارم: تشخیص بیماری های پریودنتال
گفتار پنجم: عوامل اتیولوژیک
گفتار ششم: مراحل تشخیص بالینی و رادیوگرافی

گفتار هفتم: تعیین پیش آگاهی
گفتار هشتم: درمان های غیرجراحی
گفتار نهم: درمان های حمایتی
گفتار دهم: معرفی وسایل تشخیصی و درمانی
گفتار یازدهم: اصول کار با وسایل

دیدگاهتان را بنویسید