فروشگاه

PINK SPOT

زمانی که اج دندان به رنگ صورتی دیده می شود در واقع هنگامی اتفاق می افتد که پالپ دندان از روی مینای دندان نازک دیده میشود و رنگ صورتی به خود میگیرد می تواند به دلیل تحلیل داخلی دندان ناشی از فعالیت دنتینوکلاستیک که منجر به تحلیل عاج دندان از داخل میشود پدید بیاید

دیدگاهتان را بنویسید