اندوکاردیت دریچه های طبیعی Native valve Endocarditis (NVE)

اندوکاردیت دریچه های طبیعی Native valve Endocarditis (NVE)

بیان می کند که عفونت روی دریچه سالم قلبی و یا در بچه مبتلا به بیماری مادرزادی منتشر شده است

اندوکاردیت دریچه های طبیعی ،بیماری دریچه ای روماتیسمی (30 درصد NVE) – عمدتاً دریچه میترال و سپس دریچه آئورت را درگیر می کند · بیماری مادرزادی قلبی

تشخیص

تشخیص اندوکاردیت عفونی بر اساس معیارهای تغییر یافته دوک، بر اساس یافته های معاینه فیزیکی، اکوکاردیوگرافی، مطالعات میکروبیولوژیک و تصویربرداری از اندام های هدف است.

انتخاب و مدت زمان درمان آنتی بیوتیکی به نتایج کشت بستگی دارد. جراحی زود هنگام در برخی بیماران اندیکاسیون دارد.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

هایپرتلوریسم

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

harvold analysis هارولد

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده