فروشگاه

N-methyl-D-aspartate NMDA

گیرنده N-methyl-D-aspartate (همچنین به عنوان گیرنده NMDA یا NMDAR شناخته می شود) ، یک گیرنده گلوتامات و پروتئین کانال یونی در سلول های عصبی است. گیرنده NMDA یکی از سه نوع گیرنده یوتوتروپی گلوتامات است. گیرنده های دیگر گیرنده های AMPA و kainate هستند. هنگامی که گلوتامات و گلیسین (یا D- سرین) به آن متصل می شوند ، فعال می شوند و با فعال شدن این امکان را می دهد که یون های دارای بار مثبت از طریق غشای سلولی جریان پیدا کنند. گیرنده NMDA برای کنترل انعطاف پذیری سیناپسی و عملکرد حافظه بسیار مهم است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *