فروشگاه

myospherulosis میوسفرولوز

میوسفرولوز ، که به اسفرولوسیتوز نیز مشهور است ، یک واکنش گرانولوماتوز خارجی از نوع بدن به مواد و خون حاوی چربی است. ممکن است در موارد مختلفی از جمله: نکروز سلولهای چربی، بدخیمی ، به عنوان مثال سرطان سلول کلیوی. قرار دادن تتراسایکلین موضعی در محل جراحی مشاهده شود.

دیدگاهتان را بنویسید