Micrognathism

Micrognathism

Micrognathism یک وضعیت است که فک پایین کوچکتر ازاندازه معمول است. همچنین گاهی اوقات به عنوان “hypoplasia فک پایین فک” نامیده می شود. این شایع در نوزادان است، اما معمولا در طی رشد به دلیل افزایش فک ها در طول رشد، خود را تصحیح می کند.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

نئوپلاسم

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

آنانسفالی

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

mandibular setback

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده