فروشگاه

Micrognathism

Micrognathism یک وضعیت است که فک پایین کوچکتر ازاندازه معمول است. همچنین گاهی اوقات به عنوان “hypoplasia فک پایین فک” نامیده می شود. این شایع در نوزادان است، اما معمولا در طی رشد به دلیل افزایش فک ها در طول رشد، خود را تصحیح می کند.

دیدگاهتان را بنویسید