MIC و MBC

MIC و MBC

اصول آنتی بیوگرام بر پایه دو اصطلاح میکروب‌شناسی است یعنی

  • Minimum Inhibitory Concentration (MIC)
  • Minimum Bactericidal Concentration (MBC)

منظور از MIC، غلظتی از یک آنتی‌بیوتیک است که می‌تواند رشد باکتری را در شرایط آزمایشگاهی مهار کند؛ و منظور از MBC، حداقل غلظتی از دارو است که باکتری را از بین می‌برد. باید آزمایش‌کننده چهار اصل زیر را قبل از آغاز آنتی بیوگرام مشخص کند:

  • کدام ارگانیسم برای تست؟
  • کدام روش تست؟
  • کدام آنتی‌بیوتیک برای تست؟
  • چگونگی گزارش نتایج؟
درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

هیپودنشیا

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
57
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
47
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
17