فروشگاه

ماکروستومیا

ماکروستومیا (Macrostomia) اشاره به گستردگی غیرعادی دهان است
ماکروستومیا به عنوان یک اختلال فیزیکی است که باعث ایجاد شکاف در صورت افراد مبتلا به بیماری می شود. این شکاف ها می تواند بر روی یک یا هر دو طرف صورت شکل بگیرد، اما اغلب آنها در گونه ی راست دیده می شوند و در مردان بیشترین شیوع را دارند

دیدگاهتان را بنویسید