luxation دررفتگی

luxation دررفتگی

دررفتگی یک جابجایی دائمی در سطوح مفصلی نسبت به یکدیگر است.

دررفتگی کامل در صورت از دست دادن ارتباط بین دو سطح مفصلی کامل است ولی هنگامی که قطع تماس مشتقات مفصلی جزئی باشد٬ دررفتگی نسبی (subluxation) نام می‌گیرد.

در هنگام دررفتگی کامل٬ مفصل چنان پیچیده یا کشیده شده که استخوان‌ها از محل طبیعی خود در مفصل خارج یا جابه جا شده و ممکن است رباط‌ها نیز کشیده یا پاره شوند

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

سرخرگ فکی

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

روکش دندان

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

آبسه دندان

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده