Lip incompetence

Lip incompetence

ناتوانی در نگه داشتن لبها ،نشان دادن فشار در عضلات اطراف صورت

Lip incompetence (عدم انطباق لب) می تواند منجر به تغییرات در شکل گیری صورت، فرسایش دندان و هم ترازی،مشکل در تنفس، بلع و عملکرد مفصلی فک شود.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

آمبولیسم Embolism

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

Mechanosensitive

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده