فروشگاه

interradicular bone interproximal bone اینترپروگزیمال اینتررادیکولار

اینترپروگزیمال استخوان و بافت پریودنتال فاصله بین ریشه های دو دندان و اینتررادیکولار فاصله بین ریشه های یک دندان است

دیدگاهتان را بنویسید