فروشگاه

FH plane

FH plane is constructed by joining the inferior most point in bony orbit called orbitale (Or) with the superior most point on external auditory meatus called porion (Po).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *