Dehiscence دهی سنس – Fenestration فنستریشن

Dehiscence دهی سنس – Fenestration فنستریشن

در صورتی که سطح ریشه در یک ناحیه خاص فقط توسط پریوست و لثه پوشانده شده باشد و استخوان حضور نداشته باشد ، اگر استخوان مارژینال (اطراف) دست نخورده و سالم باشد فنستریشن نامیده می شود وگرنه دهی سنس نامیده می شود شیوع فنستریشن و دهی سنس 20 درصد است این نقایص بیشتر در سطوح فاسیال رخ می دهد نسبت به لینگوال و بیشتر روی دندانهای قدامی بوجود می آید

علت این دو نقص مشخص نیست اما عوامل مستعد کننده عبارتند از

  1. برجستگی کانتور ریشه
  2. قرارگیری نامناسب دندان در فک
  3. پروتروژن ریشه به سمت لبیال و حضور پلیت استخوانی نازک
درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
61
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
48
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
19