Clinical effectiveness

Clinical effectiveness

به عنوان استفاده از بهترین دانش مشتق از تحقیقات، تجربه بالینی و ترجیحات بیمار برای دستیابی به فرآیندهای بهینه و نتایج مراقبت از بیماران تعریف شده است. این فرایند شامل چارچوب اطلاع رسانی، تغییر و نظارت بر عمل است.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

آنوریسم Aneurysm

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده

هایپرتلوریسم

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده