فروشگاه

Cell adhesion چسبندگی سلول

چسبندگی سلول فرآیندی است که سلولها از طریق مولکولهای تخصصی سطح سلول به سلولهای همسایه متصل شده و به آن متصل می شوند. این فرآیند می تواند از طریق تماس مستقیم بین سطوح سلولی یا تعامل غیرمستقیم اتفاق بیفتد ، جایی که سلول ها به ماتریکس خارج سلولی اطراف متصل می شوند ، یک ساختار ژل مانند حاوی مولکول هایی است که توسط سلول ها در فضاهای بین آنها آزاد می شوند. چسبندگی سلولها از تعامل بین مولکولهای چسبندگی سلول (CAM) ، پروتئینهای غشاء و فرآیندهای غشایی واقع در سطح سلول رخ می دهد. سلول های پیوند چسبندگی سلول به روش های مختلفی هستند و می توانند در انتقال سیگنال سلول ها برای شناسایی و پاسخ به تغییرات در محیط اطراف نقش داشته باشند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *