CBC شمارش کامل خون Complete Blood Count

CBC شمارش کامل خون Complete Blood Count

شمارش کامل خون  یا هموگرام‌ که در اصطلاح پزشکی به آن سی بی سی CBC می‌گویند آزمایشی است که اطلاعات کلّی درخواستی پزشک یا دیگر متخصّصان علوم پزشکی دربارهٔ سلول‌های خون بیمار را ارائه می‌کند. یک تکنسین، نمونهٔ خون بیمار را گرفته و تعداد تقریبی و نوع سلول‌های خونی در هر واحد حجم (میلی‌لیتر ) را گزارش می‌کند. همچنین متغیرهای کمی مانند میزان هموگلوبین خون و حجم متوسط گویچه‌های سرخ نیز توسط دستگاه آزمایش‌کننده گزارش می‌شوند. در گذشته به روش سنتی و قدیمی تر این شمارش به روش‌های دستی با استفاده از شمارنده‌های دستی شمارش سلول‌‌های خونی انجام می‌شد.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...