فروشگاه

اپیتلیوم مینای داخلی

اپیتلیوم مینای داخلی(inner enamel epithelium) ، که به عنوان اپیتلیوم مینای داخلی (internal enamel epithelium) نیز شناخته می شود ، لایه ای از سلولهای استوانه ای است که در لبه نزدیک پاپیلای دندانی ارگان مینای ...

ژنژیویت

ژنژیویت (Gingivitis) یک بیماری غیر مخرب است که باعث التهاب لثه می شود. شایع ترین شکل ژنژیویت و شایع ترین شکل بیماری پریودنتال در پاسخ به بیوفیلم های باکتریایی (که پلاک نیز نامیده می شود) ...

کلینیکال اتچمنت لاس Clinical attachment loss

دندانها توسط فیبرهای لیگامان پریودنتال (PDL) به استخوان آلوئولار اطراف آن متصل می شوند. این الیاف از استخوان به داخل سیمان عبور می کنند و به طور طبیعی در کل سطح ریشه دندان وجود دارد. ...

نکروزان اولسراتیو پریودنتال

نکروزان اولسراتیو پریودنتال Necrotizing ulcerative periodontitis (NUP) ، از بین رفتن سریع بافت پریودنتال و از بین رفتن استخوان بین دندان است. برخلاف سایر بیماری های پریودنتال در این بیماری نکروز قابل توجهی از بافت های ...

نکروزان اولسراتیو ژینژیویت

نکروزان اولچراتیو ژینژیویت (NUG) نوعی بیماری پریودنتال است. این بیماری با شروع سریع نکروز لثه بین دندانی ، درد لثه ، خونریزی و تنفس بدبو همراه است. علائم سیستمیک مانند لنفادنوپاتی و ضعف نیز قابل ...

سمنتوبلاست

سمنتوبلاست(cementoblast) یک سلول بیولوژیکی است که از سلولهای فولیکولی در اطراف ریشه دندان تشکیل می شود و عملکرد بیولوژیکی آن سیمانوژنز (cementogenesis) است ، یعنی تشکیل سیمان (بافت سخت که ریشه دندان را پوشانده است). ...