فروشگاه

رباط پریودنتال

رباط پریودنتال (Periodontal fiber) ، معمولاً به اختصار PDL ، گروهی از الیاف بافت همبند تخصصی است که در اصل دندان را به استخوان آلوئول که در آن قرار دارد ، وصل می کند. از ...

اپیتلیوم مینای داخلی

اپیتلیوم مینای داخلی(inner enamel epithelium) ، که به عنوان اپیتلیوم مینای داخلی (internal enamel epithelium) نیز شناخته می شود ، لایه ای از سلولهای استوانه ای است که در لبه نزدیک پاپیلای دندانی ارگان مینای ...

ژنژیویت

ژنژیویت (Gingivitis) یک بیماری غیر مخرب است که باعث التهاب لثه می شود. شایع ترین شکل ژنژیویت و شایع ترین شکل بیماری پریودنتال در پاسخ به بیوفیلم های باکتریایی (که پلاک نیز نامیده می شود) ...

Linear gingival erythema

اریتم لثه ای خطی (LGE) یک اختلال پریودنتال است . در ابتدا تصور می شد كه LGE مستقیماً با HIV همراه است ، و به این ترتیب لثه مرتبط با HIV (HIV-G) خوانده می شد. ...

کلینیکال اتچمنت لاس Clinical attachment loss

دندانها توسط فیبرهای لیگامان پریودنتال (PDL) به استخوان آلوئولار اطراف آن متصل می شوند. این الیاف از استخوان به داخل سیمان عبور می کنند و به طور طبیعی در کل سطح ریشه دندان وجود دارد. ...

ضایعه داخل استخوانی

ضایعه داخل استخوانی (intrabony defect) وقتی دو ضایعه اندودنتیک و پریودنتیک به هم برسند در رادیوگرافی دیده می شود

نکروزان اولسراتیو پریودنتال

نکروزان اولسراتیو پریودنتال Necrotizing ulcerative periodontitis (NUP) ، از بین رفتن سریع بافت پریودنتال و از بین رفتن استخوان بین دندان است. برخلاف سایر بیماری های پریودنتال در این بیماری نکروز قابل توجهی از بافت های ...

نکروزان اولسراتیو ژینژیویت

نکروزان اولچراتیو ژینژیویت (NUG) نوعی بیماری پریودنتال است. این بیماری با شروع سریع نکروز لثه بین دندانی ، درد لثه ، خونریزی و تنفس بدبو همراه است. علائم سیستمیک مانند لنفادنوپاتی و ضعف نیز قابل ...

دیافراگم اپی تلیالی

دیافراگم اپی تلیالی (epithelial diaphragm) قبل از شروع تشکیل ریشه ، غلاف ریشه به طور افقی در ناحیه CEJ آینده، خم می شود و با تنگ کردن دهانه سرویکالی ، دیافراگم اپی تلیالی را تشکیل ...

سمنتوبلاست

سمنتوبلاست(cementoblast) یک سلول بیولوژیکی است که از سلولهای فولیکولی در اطراف ریشه دندان تشکیل می شود و عملکرد بیولوژیکی آن سیمانوژنز (cementogenesis) است ، یعنی تشکیل سیمان (بافت سخت که ریشه دندان را پوشانده است). ...