فروشگاه

نام گذاری دیوارهای تراش آمالگام زاویه ها و لاین آنگل ها

محل تماس دو دیواره به یکدیگر خطری ایجاد می کند که لاین آنگل نامیده می شود لاین آنگل از نام آن دو دیواره نامگذاری می شود همچنین در انتخاب هر زاویه در حفره تراشیده شده ...

پرسلان

چینی دندان(Dental Porcelain) اصطلاح پرسلان به خانوادهاي از مواد سراميكي اشاره دارد كه در درجه حرارت هاي بالا پخته مي شود.يك ونيراستتيك پرسلان (لامينيت ونير)لايه اي از پرسلان است كه به سطح دندان تراش خورده ...

روکش دندان

روکش دندان (Crown ) روکشی برای پوشاندن دندان است. پس از انجام پرکردن وسیع دندان وعصب کشی، ممکن است نسج کافی دندان برای نگهداری پرکردگی باقی نمانده باشد یا احتمال شکستن دندان بر اثر فشارهای حاصل ...

اباتمنت abutment

اباتمنت بعد از کار گذاشتن تنه اصلی روی ایمپلنت قرار می گیرد و برای حفظ و نگهداری پروتز و یا ساختارهای فوقانی سیستم ایمپلنت بکار می رود و انواع مختلفی دارد. سه نوع عمده اباتمنت ...

removable partial denture (RPD) پروتز متحرک پارسیل

پروتزها زمانی استفاده می شوند که بیمار تعدادی از دندانهای خود را از دست داده باشد. پروتزهای دندانی به دو صورت ثابت و متحرک هستند و بنابر درخواست بیمار و همچنین تشخیص متخصص دندانپزشکی زیبایی و ...

بریج مریلند یا پیوندی رزین PFM Maryland bridges

 این نوع بریج با لبه‌ (به جای روکش) به دندان‌های مجاور متصل می‌شود. لبه‌ها، که می‌تواند همرنگ دندان باشد، با سیمان به سطوح پشتی دندان‌های کناری چسبانده می‌شود. حداقل تراش و دستکاری لازم است، دندانپزشک ...

پونتیک Pontic

طبق واژه نامه اصطلاحات پروتز دندان، پونتیک دندان مصنوعی روی یک پروتز پارسیل ثابت است که جایگزین دندان طبیعی از دست رفته است. بازیابی عملکرد آن و معمولاً فضایی است که قبلاً توسط روکش طبیعی ...

اباتمنت abutment

اباتمنت دندان دو یا چند عنصر را که در دندانپزشکی ترمیمی مورد استفاده قرار می گیرند به هم متصل می کند. هنگامی که به بریج دندان اشاره می‌کنیم، دندان‌های پایه(اباتمنت ) دو دندان مجاور هستند ...

بریج Bridge

بریج ( Bridge) عنوان ساختاری در دندان‌پزشکی است که برای جبران دندان یا دندان‌های از دست رفته‌ای که میان دندان‌های دیگر قرار داشته‌اند استفاده می‌شود. بریج‌ها می‌توانند به جویدن و صحبت‌کردن فرد کمک کنند. در بریج، برای پشتیبانی از جایگزینِ ...