ترومای دندانی

تروماي دنداني به آسیب دندانها و پريودنتيوم و همچنين بافت هاي نرم اطراف مانند لب ، زبان و غيره اشاره دارد. مطالعه در مورد آسيب هاي دنداني را تراماتولوژی دنداني مي نامند. آسیب دیدگی دندان ...

استئوآرادیونکروز

استئوآرادیونکروز (ORN) Osteoradionecrosis یک عارضه جدی پرتودرمانی در معالجه سرطان است که در آن استخوان تابش شده نکروزه و اکسپوژر (در معرض دید واقع) می شود. ORN معمولاً در طول درمان سرطان سر و گردن ...

زروستومی

خشکی دهان یا زروستومی (Xerostomia) نوعی بیماری است که در اثر کاهش ترشح بزاق ایجاد می‌شود. از آنجا که بزاق در دهان با داشتن پادزهرها و ایمنو گلوبولین، مواد بافر و خنثی کننده اسید محلول در ...

نکروزان اولسراتیو پریودنتال

نکروزان اولسراتیو پریودنتال Necrotizing ulcerative periodontitis (NUP) ، از بین رفتن سریع بافت پریودنتال و از بین رفتن استخوان بین دندان است. برخلاف سایر بیماری های پریودنتال در این بیماری نکروز قابل توجهی از بافت های ...

نکروزان اولسراتیو ژینژیویت

نکروزان اولچراتیو ژینژیویت (NUG) نوعی بیماری پریودنتال است. این بیماری با شروع سریع نکروز لثه بین دندانی ، درد لثه ، خونریزی و تنفس بدبو همراه است. علائم سیستمیک مانند لنفادنوپاتی و ضعف نیز قابل ...

white spot

وجود نواحي لكه سفيدي که نشان دهنده آغاز روند پوسیدگی دندان و دمینرالیزاسیون (demineralization) ميناي دندان است. این دندانها نیازی به ترمیم ندارند .

پوسیدگی دندان Tooth decay

پوسیدگی دندان نوعی بیماری است. در این بیماری بافت سخت دندان (مینا و سپس عاج) در اثر ترشح اسید از باکتریهای پوسیدگی زا (عمدتاً استرپتوکوک موتان) مواد معدنی کلسیم و فسفر را ازدست داده و به تدریج از بین می‌روند. پوسیدگی دندان مرحله غیرقابل برگشت در فرایند حل شدن مواد معدنی مینا توسط اسید ...

آبسه دندان

آبسه دندان یا آبسه‌ پری‌آپیکال (periapical abscess) چرک‌هایی است که در ریشه دندان جمع شده و باعث عفونی شدن آن می‌شود و ممکن است در صورت درمان نشدن به موقع می‌تواند به تدریج به فضاهای عمقی مانند فضاهای ...