فروشگاه

Bradykinin برادی‌کینین

برادی‌کینین  با فرمول شیمیایی C۵۰H۷۳N۱۵O۱۱ یک پپتید از خانواده پپتیدی کینین‌ها است.

برادی‌کینین باعث می‌شود رگ‌های خونی گشاد شوند در نتیجه موجب کاهش فشار خون می‌گردد. فعال شدن سامانه کینین-کالیکرئین همچنین موجب افزایش نشت مایعات از عروق و ادم به صورت موضعی می‌شود.

داروهای مهارکننده آنزیم تبدیل‌کننده آنژیوتانسین مانند کاپتوپریل موجب افزایش برادی کینین و عوارض آن مانند سرفه می‌شوند.

گیرنده B1 (همچنین به آن گیرنده برادی کینین B1 نیز گفته می شود) فقط در نتیجه آسیب بافت بیان می شود و فرض بر این است که در درد مزمن نقش دارد. این گیرنده همچنین در التهاب نقش دارد. اخیراً ، نشان داده شده است که گیرنده کینین B1 از طریق تولید کموکاین CXCL5 نوتروفیل را جذب می کند. علاوه بر این ، سلول های اندوتلیال به عنوان منبعی برای گیرنده B1-CXCL5 توصیف شده است.
گیرنده B2 به صورت سازنده بیان شده و در نقش عروق برادی کینین شرکت می کند.
گیرنده های کینین B1 و B2 متعلق به خانواده گیرنده همراه پروتئین G (GPCR) است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *